Kurser og Teamudvikling

Vi tilrettelægger og faciliterer kurser og procesforløb for ledere og medarbejdere med omdrejningspunk i en anerkendende tilgang og med udgangspunkt i jeres røde tråd. I får levende formidling med humoristiske vinkler.

Mønsteret er forandring – virkemidlet er aktiv læring
I Addfocus er vi som proceskonsulenter indstillede på, at få deltagere til at anskue problemstillinger og løsninger på en ny måde, for at skabe nye mønstre. Vi arbejder med aktiv læring, og har udviklet fysiske virkemidler i form af øvelser, der underbygger det teoretiske grundlag. Formålet er at skabe nye situationer for deltagerne, så de kan få en nye indsigter

Aktiv læring
Vores facilitering fordrer personlig involvering af deltagerne. Denne involvering sikrer indsigt, ejerskab og forpligtelse på målene. Forpligtelsen skaber bevægelse fra tanke til handling.
læs mere om aktiv læring

Ikke to arrangementer er ens!
Alle procesforløb og teamudviklingskurser kræver tydelig forventningsafklaring og nøje planlægning.

Metoden
Øvelserne i sig selv skaber ikke nødvendigvis den ønskede bevægelse. Derfor følges øvelserne altid op med en refleksiv proces, hvor deltagernes egne indsigter og perspektiver bliver bragt op i gruppen, for at skabe forankring frem mod implementering i hverdagen. Addfocus arbejder således processuelt ud fra følgende metode:

Oplæg: Oplægget sætter fokus på det konkrete emne, den forestående øvelse retter sig imod. Oplægget skal give indblik, dels i øvelsen, men også skabe refleksion inden øvelsen påbegyndes.
Oplægget afsluttes med en præcis instruktion til selve øvelsen.

Øvelse: De praktiske øvelser er et vigtigt element, da de involverer deltagerne og skaber læring med personligt ejerskab.
Øvelserne designes således at de passer til jeres situation, jeres niveau, og det mål I har med forløbet.

Proces: Processen er deltagernes indbyrdes refleksioner, indsigter og eftertanke. Her klarlægges handlemuligheder i forhold til de opnåede indsigter.Formidlingen skal kunne kobles direkte til deltagernes dagligdag, og dermed skabe et kraftfuldt hverdagssprog i organisationen.

Forankring: Forankringen skal sikre, at indsigter, handlemuligheder og det fælles sprog, helt konkret implementeres i hverdagen. Uden handling, ingen effekt! Derfor er forankringen altafgørende for skabelsen af nye vaner og handlemønstre. Bevidst skabelse af nye vaner kræver, at vi handler konsekvent, disciplineret og vedholdende på samme måde gennem længere tid. Gør vi det, så er afregningen også kontant, og resultatet er de gode nye vaner.
Hensigter er som bekendt ikke nok for os, for tanker har udløbsdato. Handling stikker alt!


”Efter begejstring skal der flid til”

Olaf Høst.

Ring og book nu på 7026 6646

Få et tilbud på teamudvikling her