Personerne bag Addfocus

Allan René Olesen

Baggrund
Allan er født og opvokset i fiskerbyen Agger i Thy og det skinner igennem i hans til tider tørre og humoristiske tilgang. Herefter blev det Århus og kærligheden der trak. Allan er uddannet indenfor erhvervsrejsebranchen, hvor han har været sælger og tariff ekspert. Internt har han forestået udvikling af undervisningsmaterialer, undervisning, coaching, projektledelse og implementering af operativsystemer i Skandinavien. Eksternt har han gennem 6 år sideløbende undervist for Rejsebranchens Uddannelsescenter. Midt i alt dette spændende blev Allans verden brutalt rykket rundt til uigenkendelighed. En 18 årig mand faldt i søvn i en modkørende bil med 160 kmt. Allans søster mistede livet, Allans kone blev svært kvæstet og Allan selv blev ødelagt i en sådan grad at lægerne ikke gav ham mange chancer for overlevelse. Allan kom igen, blandt andet i kraft af en ukuelig vilje og lyst til livet. Nogle år senere, og som en naturlig konsekvens af den ændrede livsbane, stiftede Allan konsulentvirksomheden Addfocus. Virksomhedens tema var og er til stadighed: ”LYST TIL LIVET”. Allan startede oprindeligt Addfocus ud fra et dybtfølt ønske om at gøre en forskel for mennesker og organisationer i forhold til mellemmenneskelige relationer og udbyggelse af disse.

Det driver værket
Allan er vild med mennesker og det mærkes. Han er overbevist om at der i ethvert menneske gemmer sig et "verdensmesterskab" og det virkelig interessante og væsentlige er, hvordan vi finder dette i den enkelte og lade dennes ressourcer komme til fuld udfoldelse. Ledelse er ikke så meget en stilling, som det er en indstilling. Sand leder er man der, hvor man kan få andre til at blomstre og udleve deres "verdensmesterskaber".

Mantra"Det er ikke så interessant, hvad der sker med dig, som hvad du vælger at gøre med det!"

Send forespørgsel direkte til Allan på allan@addfocus.dk


Asbjørn Gustav Christensen

Baggrund
Asbjørn er opvokset i Odder lidt syd for Århus. Han blev ansat som proceskonsulent i Addfocus i 2007. Oprindeligt er han uddannet social pædagog, og arbejdede efterfølgende med aktive misbrugere på gadeplan igennem 4 år. Her var arbejdet kendetegnet af et miljø hvor der leves fra hånden til munden, og hvor det først og fremmest handler om den daglige overlevelse, så tilværelsen ofte anskues i et perspektiv på kantstens-niveau. Herefter røg han på Psykiatrisk Hospital i Risskov...... som medarbejder, på en lukket ungdomsafdeling med akut modtagelse af unge mellem 14 - 21 år. Igennem 6 år i dette regi, blev han blandt andet ansvarlig for undervisningsprogrammer og implementering af redskaber til konflikthåndtering og forebyggelse af potentielt voldelige konflikter. Via disse arbejdsfelter, har Asbjørn arbejdet intensivt med kommunikative processer og konflikthåndtering i ekstreme miljøer. De sidste par år har budt på en lang række udfordringer i privatsfæren, hvor 2 skønne unger fra henholdsvis 2005 og 2008 har beriget tilværelsen. Midt i glæden og stoltheden over forældrerollen blev alle drømmene og forventningerne udfordret, da det viste sig at begge børn har hver deres kroniske sygdom. Disse omstændigheder har fået afgørende indflydelse på Asbjørns indstilling og tilgang til tilværelsen, og har i særdeleshed givet indsigt i at et aktivt valg af fokus kan gøre en stor forskel. Asbjørn kommenterer situationen med dette tankestrejf; Livet er forunderligt - Det er ikke alle erfaringer som livet giver os, vi vil have hvis vi kunne vælge. Men når livet alligevel påtvinger os det, så kan der opstå indsigter, erfaringer og erkendelser, som bliver så betydningsfulde at vi aldrig ville være disse foruden.

Ressourcer
Asbjørn har været tilknyttet Addfocus som ekstern konsulent, siden opstarten af virksomheden i 2003. Gennem disse år, har han arbejdet som proceskonsulent, foredragsholder, coach og facilitator på en lang række opgaver. Endvidere er han uddannet konflikthåndteringsinstruktør. Asbjørns store styrke er evnen til at kommunikere skarpt og præcist, i en form der er let forståelig og indfanger alle deltagere.

Det driver værket
Asbjørn er en meget dynamisk, refleksiv og procesorienteret konsulent med commitment og hjerte. Han er overbevist om, at de relationer vi mennesker evner at skabe omkring os, har afgørende betydning for vores egen trivsel, glæde og lyst til livet. Arbejdet med minoriteter i ekstreme miljøer, har skabt en bevidsthed om, at al adfærd tjener et formål for den der udfører handlingerne - uanset hvor meningsløst omgivelserne opfatter det. Det er således betydningsfuldt at se bag om handlingerne og lede efter intentionerne bag.

Mantra "Mod er frygt der holder sig ét minut længere"

Send forespørgsel direkte til Asbjørn på asbjoern@addfocus.dk


Ring 7026 6646 og få meget mere at vide.

Læs om teamudvikling her

Læs om vores aktive foredrag her